globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!

Neuropsykologiset oireet ja kuntoutus

Jos neurologisesta sairaudesta on jäänyt neuropsykologisia oireita, apua saa neuropsykologisesta osastokuntoutuksesta. Kuntoutus toteutetaan yksilöterapiana ja suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan lähtötilanteen, hänen tavoitteidensa, voimavarojensa ja alkuvaiheen neuropsykologisen tutkimuksen perusteella. Neuropsykologista kuntoutusta saa myös avoterapiapalveluna.

Jos kuntoutujalle on jäänyt neurologisesta sairaudesta neuropsykologisia oireita, hän saa apua neuropsykologisesta osastokuntoutuksesta. Neuropsykologisia oireita ovat esimerkiksi muistivaikeudet sekä tarkkaavaisuuteen, toiminnan suunnitteluun ja hahmottamiseen liittyvät häiriöt. Oireet voivat olla myös kielellisiä tai huomiotta jättämiseen liittyviä häiriöitä. Sairaudesta voi mahdollisesti aiheutua myös muutoksia, jotka ilmenevät käyttäytymisessä. Kuntoutuksella pyritään muutoksiin liittyvien haittojen lievittämiseen ja korjaamiseen. Neuropsykologinen kuntoutus tukee omien oireiden tiedostamisessa sekä auttaa sopeutumaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Kuntoutujan majoittuessa osastolla neuropsykologinen kuntoutus toteutetaan yksilöterapiana. Yksilöterapia suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan lähtötilanteen, omien tavoitteiden ja voimavarojen sekä alkuvaiheen neuropsykologisen tutkimuksen pohjalta. Neuropsykologiseen kuntoutukseen kuuluu tärkeänä osana omaisten ohjaus.

Sosiaalityö

Laitoskuntoutusjaksolla moniammatilliseen tiimiin kuuluu myös sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä arvioi kuntoutujan sosiaalisen tilanteen, sosiaalipalvelujen ja – etuuksien tarpeen sekä osallistuu jatkosuunnitelmasi tekemiseen yhdessä neurologisen tiimin kanssa. Sosiaalityöntekijä tapaa kuntoutusjakson aikana kuntoutujan ja/tai hänen omaisensa. Kuntoutujan yksilöllisen tilanteen mukaan sosiaalityöntekijä antaa tietoa sosiaalietuuksista ja -palveluista sekä neuvoo, ohjaa ja avustaa niiden hakemisessa (esim. vammaispalvelu-, vammaistuki/eläkkeensaajan hoitotuki-, sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyyseläkehakemus). Sosiaalityöntekijä on tarvittaessa yhteydessä kuntoutujan asioissa eri viranomaistahoihin, kuten Kelaan ja kaupungin/kunnan vammaispalveluun. 

Kaikki Ortonin palvelut