globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!

Moniammatillinen tiimi

Ortonin neurologisen osaston moniammatillinen tiimi on apunasi kuntoutuksessa. Neurologiseen tiimiin kuuluvat mm. neurologi, neuropsykologi, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja sosiaalityöntekijä.

Aivohalvauksen eli aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman jälkeen voi syntyä neurologisen kuntoutuksen tarve. Aivoverenkiertohäiriöihin luokitellaan aivoinfarkti ja aivoverenvuoto. Muita kuntoutustarvetta aiheuttavia harvinaisempia vaivoja ovat mm. keskushermostotulehdukset tai kasvaimet.

Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa elämänlaatua, itsenäistä selviytymistä sekä työ- ja toimintakykyä. Laitoskuntoutusjakso mahdollistaa hyvin intensiivisen ja monialaisen avun. Näin kuntoutuja voi keskittää kaikki voimavaransa oman hyvinvointisi edistämiseen. Neurologisesta kuntoutuksesta on hyötyä iästä, sukupuolesta tai sairauden vaikeusasteesta riippumatta.

Kuntoutumista edistävä hoitotyö on yksilöön ja terveyteen keskittyvää hoitamista. Hoitohenkilökunnan toiminta tukee kuntoutujan itsenäistä toimintaa ja voimaantumista. Fyysisen toiminnan harjoittamisen lisäksi tavoitteeseen pääsy edellyttää kuntoutujan itsemääräämisoikeuden, elämän mielekkyyden ja turvallisuuden tunteen toteutumista. Kuntoutumista edistävässä hoitotyössä harjoittelu tapahtuu ympäri vuorokauden normaalin elämänrytmin mukaisesti ja tavallisia asioita tehden. Ortonissa neurologisella kuntoutujalla on nimetty vastuuhoitaja. Vastuuhoitaja toimii vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muun henkilöstön, terapeuttien, lääkäreiden, omaisten ja muiden kuntoutujan kannalta tärkeiden yhteistyötahojen kanssa. Hoitohenkilöstömme noudattaa yhteisiä toimintatapoja. Jos kuntoutujalla on esimerkiksi muistin tai toiminnanohjauksen vaikeuksia, yhteisistä toimintatavoista on apua. Toiminnanohjausta on mm. tarkkaavaisuus, keskittyminen, eri tekemisten loogisuus ja tavoitteellisuus. Toimintakykyä arvioidaan FIM-toimintakykymittarilla. Mittari ohjaa kuntoutumista edistävää hoitotyötä ja näyttää kuntoutujan edistymisen.

Neurologinen osastokuntoutus voidaan aloittaa jo muutaman viikon kuluttua tapahtumasta (nk. subakuutin vaiheen kuntoutus). Voit hyötyä myös useamman vuoden jälkeen tapahtuvasta, toimintakykyä ylläpitävästä kuntoutuksesta. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitettu kuntoutus edesauttaa kuntoutumista. Kuntoutumisen nopein vaihe on aivoissa tapahtuneen vaurion tai vamman jälkeiset kuusi kuukautta. Kuntoutuksen ajankohtaa mietittäessä on kuitenkin tärkeää, että sinulla on tarpeeksi voimavaroja aloittaa kuntoutus. Tapahtuman jälkeisiin oireisiin voi liittyä poikkeavaa väsymystä tai heikentynyttä rasituksensietokykyä päivittäisissäkin toimissa.

Ortonin neurologisen osaston moniammatillinen tiimi on apuna kuntoutuksessa. Neurologiseen tiimiin kuuluvat neurologi, neuropsykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja sosiaalityöntekijä. Kuntoutukseen lähettävä taho ja yhdessä tehty yksilöllinen kuntoutussuunnitelma määrittävät kuntoutuksen laajuuden. Ortonissa auttavat tarvittaessa mm. fysiatri, sisätautilääkäri, ravitsemusterapeutti, uroterapeutti, seksuaaliterapeutti, OMT-fysioterapeutti, lymfaterapeutti sekä jalkaterapeutti.

Sosiaalityöntekijä apunasi

Sosiaalityöntekijä arvioi kuntoutujan sosiaalisen tilanteen, sosiaalipalvelujen ja – etuuksien tarpeen sekä osallistuu jatkosuunnitelman tekemiseen yhdessä neurologisen tiimin kanssa. Sosiaalityöntekijä tapaa kuntoutusjakson aikana kuntoutujan ja/tai hänen omaisensa. Kuntoutujan yksilöllisen tilanteen mukaan sosiaalityöntekijä antaa tietoa sosiaalietuuksista ja -palveluista sekä neuvoo, ohjaa ja avustaa niiden hakemisessa (esim. vammaispalvelu-, vammaistuki/eläkkeensaajan hoitotuki-, sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyyseläkehakemus). Sosiaalityöntekijä on tarvittaessa yhteydessä kuntoutujan asioissa eri viranomaistahoihin, kuten Kelaan ja kaupungin/kotikunnan vammaispalveluihin.