globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!

Laitoskuntoutus

Orton tarjoaa laadukasta, moniammatillista kuntoutusta niin palovammojen, traumojen kuin amputaatioiden osalta. Kuntoutusohjelmat suunnitellaan huolella yksilöllisesti kuntoutujan tai lähettävän tahon kanssa.

Trauma-, palovamma- ja amputaatiokuntoutuksella tarkoitetaan tapaturman jälkeistä intensiivistä laitoskuntoutusta. Tällöin kuntoutustarve on syntynyt toimintakykyä haittaavien vammojen, luunmurtumien, pehmytkudosvammojen, vaikea-asteisten palovammojen tai amputaation vuoksi. Tapaturman aiheuttaja on usein liikennevahinko, työtapaturma tai kotona sattunut tapaturma. Kuntoutuksen aloitusajankohta vaihtelee tapaturmasta aiheutuneiden vammojen alkuvaiheen hoitotarpeesta riippuen. Palovammojen ja amputaatioiden osalta kuntoutus tulee kyseeseen usein haavan rauhoituttua ja leikkaustarpeen väistyttyä.

Orton tekee läheisesti yhteistyötä mm. HUS:n Töölön sairaalan palovammakeskuksen kanssa. Kuntoutus Ortonissa on tarkoitus aloittaa viiveettömästi heti ensihoidon jälkeen. Varhainen kuntoutuksen aloitus antaa edellytykset kuntoutumisen suotuisalle etenemiselle ja mahdollisimman itsenäisen toimintakyvyn saavuttamiseksi. Nopea kuntoutukseen pääsy edesauttaa kuntoutujan toimintakyvyn palautumista. Traumakuntoutus alkaa usein alkuvaiheen hoidon jälkeen, kun kuntoutus on esimerkiksi luunmurtumien osalta mielekästä ja alkuvaiheen paraneminen on päässyt vauhtiin.

Moniammatillinen laitoskuntoutus

Ortonissa on erityisesti haavahoidon erityisosaamista sekä erikoistunut, moniammatillinen henkilöstö. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja sosiaalityöntekijä. Fysioterapeutti ja toimintaterapeutti osallistuvat kuntoutukseen usein päivittäin. Tarvittaessa käytössä on myös muiden erikoisalojen osaajia, kuten psykologi, neuropsykologi, OMT-fysioterapeutti, lymfaterapeutti, apuvälineteknikko sekä silmälääkäri. Kuntoutukseen osallistuvat henkilöt ja terapeutit arvioidaan aina yksilökohtaisesti, tarvittaessa lähettävän tahon kanssa. Kuntoutussuunnitelma tehdään aina yksilökohtaisesti, yhdessä kuntoutujan, hänen omaisten ja mahdollisen lähettävän tahon kanssa. Tarvittaessa kuntoutusta voidaan jatkaa polikliinisesti laitoskuntoutusjakson jälkeen. Kuntoutuksen aikana huomioidaan tapaturman vaikutukset työkykyyn ja laitetaan alulle mm. ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma, mikäli sellaiselle tarvetta on. OrtonPro on erikoistunut ammatilliseen valmennukseen.

Hoitotyön ja osaston toiminnan kuntouttava ote ovat avainasemassa. Kuntoutumista edistävä hoitotyö tarkoittaa yksilö- ja terveyslähtöistä hoitamista, jossa hoitohenkilökunta tukee kuntoutujan itsenäistä toimintaa ja voimaantumista. Fyysisen toiminnan harjoittamisen lisäksi tavoitteeseen pääsy edellyttää kuntoutujan itsemääräämisoikeuden, elämän mielekkyyden ja turvallisuuden tunteen toteutumista. Hoitotyön laatutekijöitä Ortonissa on haavan hoidon erityisosaaminen sekä korkea sairaalahygienian taso ja osaaminen. Kuntoutujalle nimetään vastuuhoitaja. Vastuuhoitaja toimii vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muun henkilöstön, lääkäreiden, terapeuttien, omaisten sekä Töölön sairaalan palovammakeskuksen kanssa. Toimintakykyä arvioidaan FIM-toimintakykymittarilla, joka tuo näkyväksi kuntoutujan edistymisen. Myös vertaistukea on saatavilla tarvittaessa.

Lisätiedot

Lisätietoja Ortonin trauma-, palovamma- tai amputaatiokuntoutukseen tulosta ja ajanvarauksesta antaa asiakassihteeri Eija Helkkula, puh. 040 1613 645.