globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!

Kela-kurssit

Orton tarjoaa monipuolista KELA-kuntoutusta erilaisten kurssikokonaisuuksien muodossa. Kurssivalikoimaamme kuuluu sekä yksilö- että parikursseja.

Ortonin tarjoama KELA-kuntoutus

Orton tarjoaa monipuolista KELA-kuntoutusta erilaisten kurssikokonaisuuksien muodossa.
Kurssivalikoimaamme kuuluu sekä yksilö- että parikursseja.
Tällä sivulla näet Ortonin koko KELA-kuntoutustarjonnan ja lisätietoa kustakin kurssista sekä tarkemmat hakuohjeet. 

Suomenkieliset kurssit

Liikehäiriösairautta (parkinson, dystonia) sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssin palvelulinja, parikurssi

Parkinsonkurssin ja dystoniakurssin tiedot:

Kurssiin kuuluu kaksi 5 vuorokauden jaksoa, joka toteutetaan 6 kuukauden aikana. Kohderyhmänä ovat liikehäiriösairauksia sairastavat aikuiset, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työelämään, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kurssille valitaan kuntoutujia:

 • joilla on asianmukaisesti diagnosoitu liikehäiriösairaus (mm. Parkinsonin tauti ja dystonia)
 • joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset ja joille terveydenhuollossa saatu ensitieto, hoidonohjaus ja niiden syventäminen eivät ole riittäneet, vaan tarvitaan tehostettua moniammatillista tukea ja ohjausta.

Kuntoutujan lisäksi kurssille osallistuu kuntoutujan puoliso hahmottaakseen läheisensä kokonaistilanteen, tuen tarpeen ja kyetäkseen edistämään kuntoutujan kuntoutumista.

Hakuohjeet:

 • Täytä Kelan hakemuslomake KU 132 (löytyy netistä: kela.fi-> paperilomakkeet-> kuntoutus-> harkinnanvarainen kuntoutus).
 • Liitä hakemukseen mukaan hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve.

Lomakkeet liitteineen viedään Kelan paikallistoimistoon tai lähetetään postitse Kelaan.

Omaishoitajien kuntoutuskurssi – parikurssi

Kurssin tiedot:

Orton järjestää Kelan omaishoidettavien parikurssia.
Kurssi kestää 10 kuukautta ja se järjestetään kolmessa 5 vuorokauden jaksossa.

Kuntoutuksen kohderyhmänä ovat omaistaan tai läheistään päivittäin hoitavat tai avustavat henkilöt, omaishoitajat, joilla:

 • sairauden tai omaishoitajuuden aiheuttavan rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus on alentunut tai vaarassa alentua
 • on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista

Kurssille osallistuakseen, ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta. Kuntoutujan omaishoidettava puoliso tai muu omaishoidettava aikuinen omainen osallistuu kuntoutujan ohella kuntoutukseen. Omaisen/läheisen osallistuminen kuntoutukseen edellyttää, että hän toimintakykynsä puolesta kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
Kurssi toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Ryhmässä toteutuvista ja yksilöllisistä osuuksista muodostuu tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen kokonaisuus. Ryhmätilanteissa mahdollistuva vertaistuki ja yhteisten kokemusten jakaminen edistävät yksilöllisiä kuntoutumisprosesseja.

Hakuohjeet:

 • Täytä Kelan hakemuslomake KU 132 (löytyy netistä: kela.fi-> paperilomakkeet-> kuntoutus-> harkinnanvarainen kuntoutus).
 • Liitä hakemukseen mukaan hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve.
 • Lisäksi hakemukseen on liitettävä ajankohtainen, enintään vuoden vanha, kotikunnan toimijoiden laatima selvitys/kuvaus omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä.
  (Selvitys perustuu yleensä kunnan edustajan (esim. sosiaalityöntekijä, kotihoidon työntekijä) tekemään kotikäyntiin.)

Lomakkeet liitteineen viedään Kelan paikallistoimistoon tai lähetetään postitse Kelaan.

Reumakurssit (avokuntoutus)
– Nivelreumaa, selkärankareumaa ja läheisesti niiden kaltaisia sairauksia sairastavien aikuisten avomuotoisen kuntoutuskurssin palvelulinja

Kurssin tiedot:

Kohderyhmänä ovat reumaa sairastavat aikuiset, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työelämään tai kuntoutustuella. Edellytyksenä on, että työ-/opiskelu- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.
Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti.
Työ-/opiskelu- ja toimintakyvyn turvaamisen ja parantamisen lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:

– tiedon lisääminen reumasta ja sen hoidosta

– työssä ja arjessa selviytymiskeinojen löytäminen (mm. niveltä suojaavat työskentelytavat)
– oman elämänhallinnan lisääminen mm. psykososiaalisia voimavaroja kehittämällä
– kivunhallintakeinoihin perehtyminen

Kurssi sisältää 5 ryhmämuotoista avokuntoutuspäivää ja 10 ryhmämuotoista käyntikertaa.
Kurssi toteutetaan seuraavasti: 3 avokuntoutuspäivää peräkkäisinä päivinä + 10 käyntikertaa (käyntikerta = 4 tuntia Ortonissa) kahden tai kolmen viikon välein + 2 avokuntoutuspäivää peräkkäisinä päivinä. Kaikki kurssille valitut kuntoutujat osallistuvat samoille avokuntoutuspäiville ja käyntikerroille. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan 9 kuukauden aikana kurssin alkamisesta.

Hakuohjeet:

 • Täytä Kelan hakemuslomake KU 132 (löytyy netistä: kela.fi-> paperilomakkeet-> kuntoutus-> harkinnanvarainen kuntoutus).
 • Liitä hakemukseen mukaan hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve.

Lomakkeet liitteineen viedään Kelan paikallistoimistoon tai lähetetään postitse Kelaan.

Ikku-kurssi (Ikääntyiden monisairaiden kuntoutuskurssi)

Kurssin tiedot:

Ikku-kurssi on tarkoitettu 68 – vuotta täyttäneille monisairaille aikuisille, jotka asuvat kotona tai palvelutalossa ja joilla on moniammatillisen kuntoutuksen tarve.
Edellytyksenä on, että kuntoutujan aktiivisuutta ja osallisuutta voidaan parantaa kurssin avulla.
Lisäksi toimintakyvyn tulee olla riittävä ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumiseen ja itsenäiseen liikkumiseen kurssipaikan tiloissa.

Kurssin rakenne:

Kurssin vetäjinä toimii moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu sisätautien erikoislääkäri, sairaanhoitaja ja fysioterapeutti. Tarvittaessa asiakkaan apuna ovat myös sosiaalityöntekijä, psykologi ja kuntoutuksen ohjaaja.
Kurssi toteutetaan avo- ja laitosmuotoisena, kuntoutujan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.
Kurssin kesto on yhteensä 15 vuorokautta, 3 eri jaksoon jaettuna. Tämän lisäksi ohjelmaan sisältyy fysioterapeutin tekemä kotikäynti.
Omainen voi halutessaan osallistua kurssille 2 vuorokauden ajaksi.

Seuraavien jaksojen ajankohdat ilmoitetaan syksyllä 2017.

Hakuohjeet:

Kurssille pääsee 10 kuntoutujaa.
Jotta voit hakea kurssille, tarvitset lääkärin lausunnon, MMSE – muistitestin ja Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemuksen. Muistitesti tulee olla vuoden sisällä tehty ja tuloksen on oltava yli 24.

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen:

Orton Oy
Kuntoutussihteeri Elsi Torppa
Tenholantie 10
PL 29

00281 Helsinki

Hakemuksen voi jättää myös suoraan Kelaan tai vaihtoehtoisesti täyttää sähköisesti Kelan sivuilla.

 

Lisätietoja kaikista kursseista:

Palvelupäällikkö Kirsi Tolvanen, kirsi.tolvanen@orton.fi, p. 040 159 2250
Asiakassihteeri Elsi Torppa, elsi.torppa@orton.fi, p. 040 773 2353