globe.png
search-icon.png
  .../... parasta osumaa haulla

  Vastaanotto- ja puhelinaikojen varaukset puh. 09 4748 2705.

  Etävastaanottoaikojen varaukset puh. 040 178 9966.

  Katso tarkemmat aukioloajat täältä.

  Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
  Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
  Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
  Muutokset päivitetty!
  Varaus poistettu!
  HIRES_Orton_IMG_0085_WEB.jpg

  Orton ja VTT selvittivät: Älyteknologia voi edistää ikääntyneiden liikkumista ja kuntoutumista   

  Kun ikääntynyt, huonosti liikkuva ihminen ottaa käyttöön rollaattorin, lisääntyy tasapaino, liikkumisen varmuus ja selviäminen arkiaskareista. Pienikin liikkumisen lisääntyminen tuo suuret hyödyt. Kun rollaattoriin lisätään päivän liikkumisesta tietoa keräävä älyominaisuus, voi se motivoida liikkumaan lisää. 

  Tieteellinen tutkimus Orton ja Teknologian tutkimuskeskus VTT selvittivät Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa teknologian hyötyjä, toimivuutta ja vaikutuksia ikääntyvien liikkumisen motivointiin älyrollaattorin avulla. VTT:n kehittämällä älyrollaattorilla kerättiin tietoa käyttäjien päivärytmistä, kuljetusta matkasta ja askelista päivä- ja viikkokohtaisesti.   

  ”Tutkimuksessa selvitettiin, miten älyrollaattorin keräämän tiedon välittäminen käyttäjälle vaikutti liikkumismotivaatioon - kannustaako liikkumisesta mobiilisovelluksen kautta saatava palautetieto käyttäjää liikkumaan enemmän ja säännöllisemmin ja ketkä olisivat todennäköisimmät hyötyjät sovelluksesta” kertoo Ortonin lääketieteellinen johtaja, professori Heikki Hurri. 

  Suomessa tutkimukseen osallistui 19 yli 60-vuotiasta helsinkiläistä. He käyttivät älyrollaattoria normaalissa arkielämässään siten, että saivat mobiilisovelluksen kautta palautetietoa liikkumisestaan kahden kuukauden ajan. Käyttäjien toimintakykyä, elämänlaatua ja motivaatiota liikkumiseen mitattiin ja arvioitiin tutkimuksen alussa, keskellä, ja lopussa. Tutkimuksessa oli mukana myös kreikkalainen Thessalonikin yliopisto ja Nantesin yliopisto Ranskasta. 
   

  Ensirollaattori lisää liikkumista
  ja arjen toimintakykyä

  Tulokset osoittivat, että pelkästään ensirollaattorin käyttöönotto lisäsi tasapainoa ja liikkumisen varmuutta. Sen sijaan älyominaisuuksilla ei keskimäärin ollut vaikutusta liikkumistasapainoon tai liikkumisen määrään.  

  ”Yksilökohtainen hajonta oli kuitenkin suurta, ja osa älyrollaattorin käyttäjistä raportoi hyötyneensä älyominaisuuksista selvästi”, toteaa tutkimusprofessori Mark van Gils VTT:ltä. 

  Osalla käyttäjistä älyominaisuuksien käyttöä ja hyödyntämistä haastoivat älyteknologian käyttöön liittyvät osaamisen heikkoudet.  

  Älyrollaattorista tukea
  kotikuntoutukseen siirryttäessä

  Tutkimukseen testattiin älyrollaattoria myös sairaalasta kotikuntoutukseen siirryttäessä.

  "Kokemukset olivat myönteisiä ja projektimme jatkotutkimukset tulevat todennäköisesti keskittymään tähän siirtymävaiheeseen sairaalasta kotiin, kuinka sitä voidaan tukea", toteaa Hurri.

  Hoitojärjestelmän kehittämisen ytimessä on saada sairaalajaksoja ja sairaalassa toteutettua kuntoutusta nykyistä lyhemmäksi ja varmentaa hyvä kuntoutuminen ja selviäminen kotona.