globe.png
search-icon.png
  .../... parasta osumaa haulla

  Vastaanotto- ja puhelinaikojen varaukset puh. 09 4748 2705.

  Etävastaanottoaikojen varaukset puh. 040 178 9966.

  Katso tarkemmat aukioloajat täältä.

  Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
  Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
  Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
  Muutokset päivitetty!
  Varaus poistettu!
  HIRES_Orton_IMG_0085_WEB.jpg

  Golf vaatii hyvää näkökykyä

  Golfin pelaaminen asettaa silmille ja näkökyvylle kovan haasteen: näön on oltava tarkka laajalle alueelle: lyöntietäisyydelle maahan ja siitä etäämmälle aina avauslyönnin maksimietäisyydelle. Lisäksi palloa pitäisi pystyä seuraamaan koko sen lentoradan ajan ilman merkittäviä vääristymiä tai häikäisyongelmia. Lukunäön tulisi myöskin olla kunnossa. Hyvin harva ammattipelaaja käyttää pelatessaan silmälaseja, vaikka ikänsä puolesta niitä arkielämässä jo tarvitsevatkin.

  Ongelmana silmälaseja käytettäessä on nimenomaan välietäisyydet 1.5  - 2 metrin päähän. Silloin pää on kallistuneena lyöntiasennossa alaspäin, ja tälle alueelle silmälaseissa tulee usein liikaa lähikorjausta ja kuva jää epätarkaksi. Lisäksi pallon lähtösuuntaan katsottaessa pään asento on aluksi kiertynyt, jolloin monitehoisissa linsseissä juuri epätarkin silmälasin reuna-alue joutuu muodostamaan silmään tulevan kuvan.

  Iän ja pelikokemuksen karttuessa myös näössä tapahtuu muutoksia. Näistä muutoksista ehkä merkittävin on silmän sisäisen linssin eli mykiön kovettumisesta aiheutuva näkömuutos, jota voidaan kutsua myös ikänäöksi tai ikänäkömuutokseksi. Yleensä tämä ilmiö havaitaan ensimmäisen kerran heikentyneenä lukunäkönä noin 45-vuotiaana.

  Nuorella aikuisella ja lapsilla silmän oma linssi huolehtii lähelle katsottaessa kohteen tarkentamisesta eli akkomodaatiosta. Siinä kohde tarkentuu automaattisesti sen mukaan mihin katseen kohdistaa. Tämä ilmiö perustuu pehmeän linssin nopeaan muovautumiseen sitä kiinnipitävän rengasmaisen lihasrakenteen supistuessa.

  Koska ihmisen linssirakenteessa ei juurikaan ole uusiutuvien solujen muodostamaa aineenvaihduntaa, se on alttiina iän mukanaan tuomalle kovettumiselle ja asteittaiselle samentumiselle, joka pääasiassa johtuu auringon ultraviolettivalon aiheuttamasta rasituksesta vuosikymmenten aikana.

  Ensimmäiset havaittavat muutokset aiemmin hyvässä lähinäössä tapahtuvat yleensä selvästi ennen viidenkymmenen vuoden ikää ja niitä hoidetaan ikänäköä korjaavilla silmälaseilla, lukulaseilla tai monitehoisilla eli progressiivisilla linsseillä. Ne korjaavat kuvan tarkkuuden sopivaksi halutulle luku- ja katseluetäisyydelle.

  Yleensä ongelmia laseilla pelattaessa ei esiinny ja laadukkailla linsseillä päästään lähes moitteettomaan lähi- ja kaukonäköön ja myös ns. ”välietäisyyksille” näöntarkkuus saadaan hyväksi. 65-vuotiailla silmän sisäinen linssi on jo yleensä kovettunut merkittävästi ja omaa tarkennuskykyä eli akkomodaatiota ei juurikaan ole jäljellä. Tämän jälkeen mykiöön alkaa muodostua asteittain erityyppisiä samentumia, joista käytetään nimitystä ”harmaakaihi” tai ”kaihi”. Kaikki alkavat samentumamuutokset eivät vaadi hoitoa ja yleensä niiden aiheuttamat muutokset näkökyvyssä ovat vähäisiä. Edetessään ne kuitenkin alkavat häiritä tarkkaa kuvaa monin tavoin.

  Ensimmäisenä havaitaan yleensä häikäistymisen lisääntyminen. Erityisesti vastaantuleva valo aiheuttaa kuvan hajoamista silmässä, mikä johtuu mykiöön tulleista samentuma-alueista, joissa valo taittuu tai siroaa eri tavalla kuin aiemmin.

  Silmän tarvitsema lasikorjaus voi myös muuttua yllättäen likinäköisemmäksi, eli tapahtuu ns. ”myooppinen shift”, siirtymä miinus-taitteiseen suuntaan, jolloin tarkka kuva kauas hämärtyy.

  Tämän muutoksen jälkeen kuva yleensä muuttuu hämärämmäksi kokonaisuudessaan ja lasikorjauksillakaan ei saada enää moitteetonta näkökykyä aikaiseksi. Yleensä tässä vaiheessa kaihimuutoksesta alkaa olla aktiiviselle golfseniorille haittaa: palloa ei enää pysty seuraamaan kunnolla, vastavalossa se häviää täysin ja tarkka kuva kauas jää laseillakin epätarkaksi. Kaihimuutoksia pysytään onneksi hoitamaan nykykirurgian keinoin erittäin hyvin.

  Oikean leikkausajankohdan määrittämiseksi perusteellinen silmätautien erikoislääkärin tutkimus on erittäin tärkeää. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan näkötutkimuksen ja silmälasimäärityksen lisäksi silmänsisäinen terveydentila ja arvioidaan mahdollinen hoidon tarve.

  Kaihileikkauksella eli linssileikkauksella voidaan parantaa mykiön samentumisesta aiheutuva näköhaitta vaihtamalla samentunut mykiö kirkkaaseen, tarkasti valoa taittavan keinomykiöön. Tässä toimenpiteessä nykyaikaisia keinolinssejä käyttämällä voidaan saavuttaa moitteeton kauko- ja lähinäkö myös ilman haittaavia silmälaseja. 

  Suuri merkitys leikkaushoitoja harkittaessa on myös silmien lähtötilanteen taittovoimakkuuksilla: henkilö, jolla on suuriasteinen lasikorjauksen tarve kauas, kärsii huomattavasti enemmän kaihimuutosten aiheuttamista alkavista vääristymistä kuvassa kuin normaalitaitteinen ikänäköinen henkilö. Tämä johtuu silmälasilinssin rajallisesta tehokkaasta alueesta ja sen pienenemisestä suuriasteisissa silmän taittovirheissä.

  Hoitovaihtoehtojen, omien näkötoiveiden, ongelmien ja haasteiden läpikäyminen silmäkirurgin vastaanotolla on aina ensiarvoisen tärkeää. Linssileikkauksella/kaihileikkauksella tulee pystyä saavuttamaan selkeä parannus ja hyöty näkökyvyssä lähtötilanteeseen verrattuna. Seniorigolfarin silmien tutkiminen silmälääkärin toimesta on tärkeää viimeistään 65-vuoden iässä ja säännöllisesti tämän jälkeen. Tämän 65-vuotistarkastuksen jälkeen tehdään usein suunnitelma jatkokontrolleista, sillä kaikki silmätaudit yleistyvät voimakkaasti juuri tuon iän jälkeen. Kahden vuoden tarkastusväli silmälääkärillä on yleinen ja perusteltu suositus.

  On hyvä tietää, että lähes kaikkia silmätauteja pystytään nykypäivänä hoitamaan tehokkaasti ja menestyksekkäästi, kunhan perusteellinen tutkimus ja oikein valittu laadukas hoito tapahtuvat ajoissa. Silloin näköennuste on hyvä, eikä kompromisseihin näön suhteen tarvitse golfin pelaamisessakaan tyytyä.

  Veli-Pekka Suomalainen
  LL, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgian erityispätevyys,
  osaston ylilääkäri

  Orton Oy