globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!
HIRES_Orton_IMG_0085_WEB.jpg

Ortonissa järjestettävät vuoden 2018 Kela-kurssit

Liikehäiriösairautta sairastavien aikuisten kurssi (Parkinson, dystonia), parikurssi

Kurssiin kuuluu kaksi 5 vuorokauden jaksoa (ma-pe), jotka toteutetaan 6 kuukauden aikana. Kohderyhmänä ovat parkinson- ja dystoniasairautta sairastavat aikuiset, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työelämään, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Kurssin tavoitteena on antaa lisätietoa sairaudesta sekä antaa neuvoja ja ohjausta arjessa selviytymiseen.

Kuntoutujan lisäksi kurssille voi osallistua kuntoutujan puoliso hahmottaakseen läheisensä kokonaistilanteen, tuen tarpeen ja kyetäkseen edistämään kuntoutujan kuntoutumista.

Kursseja alkaa 5.2.2018, 23.4.2018, 28.5.2018 ja 26.11.2018. Dystonia-kurssi alkaa 24.9.2018

Reuma-avokuntoutuskurssit (nivel- ja selkärankareumakurssi)

Kohderyhmänä ovat reumaa sairastavat aikuiset, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työelämään tai kuntoutustuella.  Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti. Työ-/opiskelu- ja toimintakyvyn turvaamisen ja parantamisen lisäksi, kurssin tavoitteena ovat lisätiedon antaminen reumasta sekä erilaisten kivun hallintakeinojen hahmottaminen.

Kurssi sisältää 5 ryhmämuotoista avokuntoutuspäivää ja 10 ryhmämuotoista käyntikertaa.
Kurssi toteutetaan seuraavasti: 3 avokuntoutuspäivää peräkkäisinä päivinä + 10 käyntikertaa (käyntikerta = 4 tuntia Ortonissa) kahden tai kolmen viikon välein + 2 avokuntoutuspäivää peräkkäisinä päivinä. Kaikki kurssille valitut kuntoutujat osallistuvat samoille avokuntoutuspäiville ja käyntikerroille. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan 9 kuukauden aikana kurssin alkamisesta.

Selkärankareumakurssit alkavat 3.4.2018 ja 17.9.2018. Nivelreumakurssi alkaa 28.3.2018

Hakuohjeet kursseille:

  • Täytä Kelan hakemuslomake KU 132 (löytyy netistä: kela.fi-> paperilomakkeet-> kuntoutus-> harkinnanvarainen kuntoutus).
  • Liitä hakemukseen mukaan hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve.

Lomakkeet liitteineen viedään Kelan paikallistoimistoon tai lähetetään postitse Kelaan.

 

Omaishoitajien kuntoutuskurssi – parikurssi

Kurssi kestää 10 kuukautta ja se järjestetään kolmessa 5 vuorokauden (ma-pe) jaksossa.

Kuntoutuksen kohderyhmänä ovat omaistaan tai läheistään päivittäin hoitavat tai avustavat henkilöt, omaishoitajat, joilla:

  • sairauden tai omaishoitajuuden aiheuttavan rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus on alentunut tai vaarassa alentua
  • on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista

Kurssille osallistuakseen ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta.

Kuntoutujan omaishoidettava puoliso tai muu omaishoidettava aikuinen omainen osallistuu kuntoutujan ohella kuntoutukseen. Omaisen/läheisen osallistuminen kuntoutukseen edellyttää, että hän toimintakykynsä puolesta kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.

Omaishoitajien ryhmämuotoisesti toteutettavaan kuntoutukseen on sisällytetty pienryhmätoimintaa, mikä mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. Vertaistuki ja yhteisten kokemusten jakaminen edistävät kuntoutujan hyvinvointia.

Kursseja alkaa 29.1.2018, 12.2.2018, 16.4.2018, 14.5.2018, 27.8.2018 ja 22.10.2018

Hakuohjeet:

  • Täytä Kelan hakemuslomake KU 132 (löytyy netistä: kela.fi-> paperilomakkeet-> kuntoutus-> harkinnanvarainen kuntoutus).
  • Liitä hakemukseen mukaan hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve.
  • Lisäksi hakemukseen on liitettävä ajankohtainen, enintään vuoden vanha, kotikunnan toimijoiden laatima selvitys/kuvaus omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä.
    (Selvitys perustuu yleensä kunnan edustajan (esim. sosiaalityöntekijä, kotihoidon työntekijä) tekemään kotikäyntiin.)

Lomakkeet liitteineen viedään Kelan paikallistoimistoon tai lähetetään postitse Kelaan.

Lisätietoja: Palvelupäällikkö Kirsi Tolvanen p. 040 159 2250 tai email. kirsi.tolvanen@orton.fi