Laura Kaarna

Fysioterapeutti AMK, Terveystieteiden maisteri
Fysioterapeutti

Kielitaito:

suomi, englanti

Toimipaikka:

Orton, Tenholantie 10, 00280 Helsinki, Finland

Tervetuloa vastaanotolleni

Erityisosaamiseni

Tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt ja kiputilat sekä niihin liittyvä kuntoutus. Leikkausten jälkeinen kuntoutus. Lasten ja nuorten reumakuntoutus. Ergonomia ja kinestetiikka.

Työkokemus

Olen kerryttänyt osaamista niin lasten ja nuorten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin fysioterapiasta. Olen työskennellyt kuntoutuksen eri sektoreilla: erikoissairaanhoidossa, opiskeluterveydenhuollossa sekä yksityisellä sektorilla. Ammattitaitoani olen syventänyt pitkin työuraani mm. erilaisilla tuki- ja liikuntaelimistön, kinestetiikan, kinesioteippauksen ja fasciakäsittelyiden koulutuksilla. Lisäksi olen tehnyt kuntoutukseen liittyvää kehitys- ja hanketyötä sekä toiminut opetustyössä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa.

Erityiset ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Olen kiinnostunut hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta tukemisesta, jossa (arki)liikunta, ravitsemus ja lepo tukevat toinen toisiaan mielen hyvinvoinnista puhumattakaan. Olen aktiivisen arjen ja toiminnallisen kuntoutuksen puolestapuhuja. Pienillä muutoksilla kohti sinulle tärkeitä tavoitteita! Sinun toimintakykysi ja voimavarasi ovat aina pohjana kuntoutuksen tavoitteille ja menetelmille.

Kela-korvaus

Nämä palvelut eivät ole Kela-korvattavia.