Katarina Meskanen

PsM, psykologi, kliinisen mielenterveyspsykologian täydennyskoulutus

Kielitaito:

suomi, englanti

Toimipaikka:

Psykiatriakeskus, Välskärinkatu 12, Helsinki

Tervetuloa vastaanotolleni

Vastaan­ot­toaikani ovat varat­ta­vissa joko nettia­jan­va­rauksen kautta tai puheli­mitse ajanva­rauk­sesta.

Olet tervetullut vastaanotolleni, jos kaipaat tukea mielenterveyden ongelmissa ja erityisesti, jos ongelmasi liittyvät syömiseen, painonhallintaan tai kehonkuvaan. Hoidan kaikkia yli 16-vuotiaita sekä 13-16 vuotiaita nuoria, jotka voivat tulla vastaanotolleni perheineen.

Vastaanotollani paneudumme huolellisesti sinun tilanteeseesi ja pohdimme yhdessä sinua eniten auttavia ratkaisuja. Työskentelytapani on ratkaisukeskeinen ja valmentava, ja räätälöin yhteistyömme sinun tarpeidesi mukaan, omat voimavarasi huomioiden.

Minulla on kliinisen mielenterveyspsykologian täydennyskoulutus ja olen kouluttautunut terapeuttiseen tutkimukseen (Therapeutic Assessment). Minulla on pitkä työkokemus syömishäiriöiden parissa: syömisen psykologia, siihen liittyvät erilaiset ongelmat ja painonhallinnan pulmat ovat erityisosaamisalueitani.

Olen ollut mukana kirjoit­ta­massa ja toimittamassa Suoma­lainen Lääkä­ri­seura Duodecimin julkai­semaa itsehoito-opasta Irti ahminnasta – Kohti tasapainoista suhdetta ruokaan (2013). Koulutan paljon syömisen psykologiaan ja syömishäiriöihin liittyvistä aiheista.

Erityisosaaminen

Syömishäiriöt, painonhallinta, mindfulness, rentoutus, masennus, ahdistuneisuushäiriöt, surun käsitteleminen, sosiaalisten tilanteiden pelko, fobiat, kriisi- ja tukikeskustelut, työssä jaksaminen, voimaannuttava lyhyterapia, psykologiset tutkimukset ja persoonallisuuden arviointi.