Antti Mässeli

AMK
Fysioterapeutti, Maitland (2A)

Kielitaito:

suomi, englanti

Toimipaikka:

Orton, Tenholantie 10, 00280 Helsinki, Finland

Tervetuloa vastaanotolleni

Erityisosaamiseni

Olkapää-, selkä- ja jalkateräongelmat sekä niihin liittyvä kuntoutus.

Koulutus ja Työpaikat

Fysioterapeutti 2010

Maitland 2A 2014

Pitkä jalkaterän koulutus (SAFY) 2016

Suoravastaanottokoulutus 2017

Työkokemusta minulla on perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja yksityiseltä sektorilta. Olen työskennellyt muun muassa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetarpeen arvioijana, tuki- ja liikuntaelimistön, ikääntyneiden sekä alaraajafysioterapian parissa.

Fysioterapiassa oleellista on oireen hoidon lisäksi löytää ja korjata oiretta ylläpitäviä virheellisiä toimintamalleja, kuten kävelyssä ilmeneviä virheellisiä linjauksia tai päivittäisissä toiminnoissa kipua provosoivia asentoja. Manuaalisten hoitojen lisäksi on tärkeää ajatella kuntoutujan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Usein tilanteen parantamiseksi tarvitaan jalkine-, ja apuvälineohjauksia, teippauksia ja erityisesti yksilöllisten harjoitusohjelmien laadintaa.

Erityiset ammatilliset kiinnostuksenkohteet

Olkapäähän, niskaan, alaselkään, lonkkaan, polveen ja jalkaterään liittyvä fysioterapia ovat lähellä sydäntäni. Harjoitusohjelmien lisäksi neuvon mielelläni milloin kannattaa turvautua apuvälineterapiaan esimerkiksi polven nivelrikon tai jalkaterän kivun hoidossa.

Alaraajafysioterapiaan olen alun perin perehtynyt tehdessäni alaraaja-arviointeja julkisella sektorilla. Vähitellen innostuin aiheesta entistä enemmän ja aloin etsimään tietoa alaraajafysioterapiasta ja ortoositerapiasta syvällisemmin. Olen myös mukana alaraajafysioterapiaan liittyvässä yhdistystoiminnassa sekä pidän aiheeseen liittyviä koulutuksia.

Kela-korvaus

Nämä palvelut ovat Kela-korvattavia.